Black&White

Sroczka
Lasocki Grzbiet
Hutniczy Grzbiet
Śnieżne Kotły
BW15
BW14
BW13
BW12
BW11
BW10
BW09
BW08
BW07
BW01
BW02
BW03
BW04
BW05
BW06